Frontier Technology

Frontier Technology

Frontier -teknologiasovellus -putkien korjaustekniikka

Pitkän käyttöiän vuoksi maakaasu- ja öljyputkien sisäpinnat ruostuvat ja niillä on turvallisuusriski. Varsinkin useiden vuosikymmenien rakentamisessa suurin osa putkistoista on peitetty rakennusten ja kaduilla. Jos nämä putket korjataan kaivamalla, se tulee olemaan suuria kustannuksia ja vaikuttaa kaupungin liikenteeseen, jopa vaikea toteuttaa. Mutta tekniikan edetessä suunnittelussa on käytetty uutta ei-louhintaputkien korjaustekniikkaa. Öljynkestävyyden edut, anti- ikääntyminen ja muut hyvät suorituskyvyt, tätä letkua on käytetty suunnittelussa laajasti, lisäksi se ratkaisee suurten projektikustannusten haasteen kaupungin jäykässä ja ankarassa asemassa, jossain määrin se pidentää käyttöikää ja johtaa taloudellisempiin ja sosiaalietuudet. 

前沿技术-配图-1
前沿技术配图-2