ทัวร์โรงงาน

ทัวร์โรงงาน

Factory Facade -1(1)

ซุ้มโรงงาน

Office Buildings-2(1)

อาคารสำนักงาน

Workshop 3(1)

เวิร์คช็อป

Workshop 4(1)

เวิร์คช็อป

Hose production lines 5(1)

สายการผลิตท่อ

Pressure Testing Plat form  6(1)

แบบฟอร์มการทดสอบแรงดัน

Hoses Warehouse  7(1)

คลังสินค้าท่อ

Container Loading platform 8(1)

แท่นโหลดคอนเทนเนอร์