อุปกรณ์เสริมท่อ

  • HOSE ACCESSORIES

    อุปกรณ์เสริมท่อ

    สำหรับการซ่อมแซมและการเปลี่ยนข้อต่อโดยพิจารณาจากการใช้งานทั่วไปของข้อต่อ เรายังสามารถจัดหาอุปกรณ์เสริมสำหรับข้อต่อ เช่น Victaulic Coupling แยกปลาย ที่หนีบข้อต่อและวงแหวนซีลข้อต่อยาง EPDM และสลักเกลียวและน็อตที่ตรงกับข้อต่อ ร่วมกันสำหรับอุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมด